skip to Main Content
Nhow Amsterdam RAI Hotel

nhow Amsterdam RAI Hotel

Via nauwkeurig uitgevoerde passieve en actieve surveys hebben de Wifi en Netwerk Engineers van Optinet met behulp van Ekahau Pro…

Nederlandse Zuivelfabrikant

Nederlands zuivelfabrikant

Optinet en Amit Services voeren voor een grote Nederlandse zuivelfabrikant een grootschalig project uit. De fabrikant laat in tientallen fabrieken…

Stadhuiscomplex Zoetermeer | Optinet

Stadhuiscomplex Zoetermeer

De complete netwerkinfrastructuur in het Stadhuiscomplex in Zoetermeer, wat volledig is gerenoveerd, is in opdracht van installateur Linthorst Techniek en…