skip to Main Content

Service & Onderhoudscontracten

Service en onderhoudscontracten voor een ongeëvenaarde ondersteuning voor uw draadloze netwerken, van helpdeskondersteuning tot defecte hardware vervanging op dezelfde dag.

Helpdesk technische ondersteuning

Voor het melden van storingen en mutaties kunt u terecht bij onze servicedesk via het telefoonnummer: 030-692 49 30 of per mail: servicedesk@optinet.nl. Alle meldingen worden bij ons centraal geregistreerd en krijgen een uniek ticketnummer. Optinet zal elk incident of serviceverzoek beheren vanaf de eerste opname tot de afsluiting. Indien nodig zal de Engineer de ondersteuning escaleren naar het engineeringteam of een derde partij om een oplossing te vinden.

Service en beheer

Om de continuïteit van uw wifi-, glasvezel-, of netwerkverbinding te waarborgen kunt u bij Optinet servicepakketten/contracten afsluiten. Deze pakketten zijn een handige manier om technische ondersteuning in bulk te kopen. U kunt indien nodig arbeidsdagen kopen of vooraf een willekeurig aantal arbeidsdagen aanschaffen als onderdeel van uw pakket. Indien nodig kan deze worden ingewisseld. Met een servicepakket garanderen wij, dat als er onverhoopt een storing optreedt, de storing snel zullen analyseren en, indien noodzakelijk, een engineer naar de locatie sturen.

  • Onder het beheer wordt verstaan de op wens van de opdrachtgever of gebruiker uit te voeren wijzigingen, aanpassingen of uitbreidingen van de ICT-infrastructuur lopende het contract.
  • Binnen dit contract is conform afspraak, per week een afgesproken aantal uren aan beheer/mutatiewerk opgenomen.
  • De te maken extra kosten voor beheer en mutaties zullen door Optinet separaat aan de opdrachtgever worden doorberekend, conform de afgesproken tarieven.

Onderhoud

Kwaliteit, deskundigheid en service zijn belangrijke elementen in de dienstverlening van Optinet. Onze medewerkers hebben alle kennis en ervaring om opdrachtgevers optimaal te adviseren. Uiteraard stoppen onze diensten niet bij de implementatie van een wifi-oplossing of het installeren van een glasvezelnetwerk. Met behulp van moderne technieken monitoren wij voortdurend de werking van actieve netwerkcomponenten en waarborgen daarmee de bedrijfszekerheid. En bij vragen staat onze servicedesk klaar voor directe assistentie. Klanttevredenheid staat immers hoog bij ons in het vaandel.

Onder het onderhoud wordt verstaan het preventief onderhoud van de ICT-infrastructuur. Het preventief onderhoud omvat het jaarlijks uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • Controle van de gebruikte patch- en aansluitsnoeren. Snoeren die niet meer aan de kwaliteitseisen voldoen worden naar wens hersteld of vervangen.
  • Het visueel controleren van de werkplekaansluitpunten (op aanwezige codering, defect schakelmateriaal, defecte Cat6A jack etc.).
  • Het steekproefsgewijs (10%) uitvoeren van controlemetingen aan vrije ongebruikte verbindingen zowel glas- als koperverbindingen in het aanwezige netwerk.
  • Het herstellen van kleine gebreken en defecten als gevolg van slijtage.
  • Het opleveren van een overzichtelijk advies met een opsomming van alle bevindingen van het uitgevoerde onderhoud. Denk hierbij aan geconstateerde knelpunten en mogelijkheden om het systeem zo efficiënt mogelijk te benutten. Op basis daarvan kunnen benodigde uitbreidingen of grootschaliger onderhoud worden gepland en uitgevoerd

Preventief onderhoud

Wilt u meer informatie ontvangen over onze Service en Onderhoudscontracten? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: info@optinet.nl of bel direct naar: + 31 (0)30 692 4930.

Meer informatie?